หมากนวล
หมากนวล

ชื่อพื้นเมือง:   หมากนวล

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Adonidiamerrillii (Becc.) Becc.

ชื่อวงศ์ :   ARECACEAE

ชื่อสามัญManila palm, Christmas palm

ประโยชน์    ปลูกเป็นไม้ประดับ