สาละ
สาละ

ชื่อพื้นเมือง :   สาละลังกา (กรุงเทพ),  ลูกปืนใหญ่  (ชลบุรี)

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Couroupitaguianensis Aubl.

ชื่อวงศ์:    LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ:Cannon Ball Tree

ประโยชน์ยาง: สามารถใช้เป็นยาสมานแผล ยาห้ามเลือด ใช้แก้โรคผิวหนัง

ตุ่มพุพอง โรคซิฟิลิส โกโนเรีย วัณโรค โรคท้องร่วง บิด โรคหูอักเสบ

ผล: ใช้แก้โรคท้องเสีย ท้องร่วง