โมก
โมก

ชื่อพื้นเมือง:   โมกบ้าน, โมกซ้อน

ชื่อวิทยาศาสตร์ :   Wrightiareligiosa (Teijsm. &Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์  :   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ:   -

ประโยชน์เปลือก :   มีสรรพคุณเป็นยาช่วยทำให้เจริญอาหาร

ยาง:   จากต้นใช้เป็นยาแก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก

ดอก:   มีสรรพคุณเป็นยาระบาย