เหลืองปรีดียาธร
เหลืองปรีดียาธร

ชื่อพื้นเมือง:   เหลืองปรียาธร, เหลืองปรีดียาธร

ชื่อวิทยาศาสตร์         :  Tabebuiaargentea Britt.

ชื่อวงศ์                      :    BIGNONIACEAE

ชื่อสามัญ                  :    Silver trumpet tree

ประโยชน์                :    ปลูกเป็นไม้ประดับ