หูกวาง
หูกวาง

ชื่อพื้นเมือง :           หูกวางโคน ,  ตัดมือ,  ตาปัง ,  ตาแปห์ ,  หลุมปัง

ชื่อวิทยาศาสตร์:      CareyaarboreaRoxb.

ชื่อวงศ์:                LECYTHIDACEAE

ชื่อสามัญ:             Bengal Almond, Indian Almond, Singapore

                         Almond, Tropical Almond

  การใช้ประโยชน์:   ทั้งต้นแก้ไข้ บิด ท้องร่วง ขับน้ำนม
ราก
: ช่วยให้ประจำเดือนมาตามปกติ
เปลือก
:ใช้เป็นยาขับลมแก้ท้องเสีย ตกขาว
ใบ
: เป็นยาขับเหงื่อ ไขข้ออักเสบ โรคเกี่ยวกับทางเดิน