วาสนา
วาสนา

ชื่อพื้นเมือง            :    วาสนา, มังกรหยก

ชื่อวิทยาศาสตร์         :     Dracaenafragrans (L.) Ker Gawl.

ชื่อวงศ์                      :     ASPARAGACEAE

ชื่อสามัญ                  :     Cape of Good Hope

ประโยชน์                :      ปลูกเป็นไม้ประดับอาคาร 

ใบ: นำมาต้มกับน้ำสะอาดแล้วกรองนำมาดื่มช่วยแก้ปวดท้อง

ราก: นำมาต้มกับน้ำสะอาด ช่วยบรรเทาอาการปวดในการคลอดบุตร