ลำไย
ลำไย

ชื่อพื้นเมือง:   ลำไย

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   DimocarpuslonganLour. var. longan

ชื่อวงศ์                      :    SAPINDACEAE

ชื่อสามัญ:Longan

ประโยชน์                :  ดอก: ใช้เป็นยาขับปัสสาวะ สลายก้อนนิ่วในไตได้

ราก:แก้ปัญหาอาการตกขาว