มะม่วง
มะม่วง

ชื่อพื้นเมือง:   โมกบ้านหลักป่า (ระยอง), โมกซ้อน โมกลา, โมกดอกหอม

 โมกกอ (ไทย), ปิดจงวา (เขมร-สุรินทร์)

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Wrightiareligiosa (Teijsm. &Binn.) Benth. ex Kurz

ชื่อวงศ์                      :   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ:   -

ประโยชน์                :  เปลือก: มีสรรพคุณเป็นยาช่วยทำให้เจริญอาหาร

ยาง:   จากต้นใช้เป็นยาแก้โรคบิดที่มีอาการเลือดออก

ดอกมีสรรพคุณเป็นยาระบาย