พลูฉีก
พลูฉีก

ชื่อพื้นเมือง:   พลูฉีก พลูแฉก(กรุงเทพ)

ชื่อวิทยาศาสตร์:   Monotropadeliciosa Liebm.

ชื่อวงศ์ :   ARACEAE

ชื่อสามัญ:  Mexican breadfruit, Swiss cheese plant

ประโยชน์    ปลูกเป็นไม้ประดับ