พญาสัตบรรณ
พญาสัตบรรณ

ชื่อพื้นเมือง:   พญาสัตบรรณตีนเป็ด,    จะบัน

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Alstoniascholaris (L.) R. Br.

ชื่อวงศ์                      :    APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ                  :    Indian devil tree, White cheesewood

ประโยชน์                :    ดอก:   ช่วยแก้ไข้เหนือ ไข้ตัวร้อน

ใบอ่อน: ใช้ชงดื่ม ช่วยรักษาโรคเลือดออกตามไรฟันหรือโรค

ลักปิดลักเปิดได้

ใบสรรพคุณช่วยรักษาโรคระบบทางเดินหายใจเรื้อรังได้

เปลือกต้น: ใช้แก้หวัด แก้อาการไอ รักษาหลอดลมอักเสบ