ปาล์ทสามทาง
ปาล์ทสามทาง

ชื่อพื้นเมือง: ปาล์มสามแฉก

ชื่อวิทยาศาสตร์  :  Cordylinefruticosa (L.)  A.chev

ชื่อวงศ์ :   ASPARACEAE

ชื่อสามัญ 

ประโยชน์ ปลูกเป็นไม้ประดับ