ต้อยติ่ง
ต้อยติ่ง

ชื่อพื้นเมือง:   ต้อยติ่ง, อังกาบ(ทั่วไป),  เปาะแปะ  (ภูเก็ต พังงา)

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Hygrophilaerecta (Burm. f.) Hochr.

ชื่อวงศ์                      :    ACANTHACEAE

ชื่อสามัญ:Popping pod

ประโยชน์                :  เพื่อประดับดอก เนื่องจากดอกมีสีม่วงสวยงามลำต้นไม่สูงมาก

ซึ่งนิยมปลูกด้วยการหว่านเมล็ดลงแปลงเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งเวลา

ออกดอก จะออกดอกบานสะพรั่งพร้อมกันทั่วแปลง
ใช้ปลูกเพื่อเป็นพืชคลุมดิน ลดการกัดเซาะหน้าดิน