ชวนชม
ชวนชม

ชื่อพื้นเมือง:   ชวนชมลั่นทมแดง   ลั่นทมยะวา

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Adeniumobesum (Forssk.) Roem. &Schult.

ชื่อวงศ์                      :   APOCYNACEAE

ชื่อสามัญ:  Desert rose, Mock Azalea, Pinkbignonia, Impala lily

ประโยชน์                :  ปลูกประดับบ้านเรือน