ครุฑด่าง
ครุฑด่าง

ชื่อพื้นเมือง:   ครุฑด่างเล็บครุฑ,ครุฑด่างแคระ

ชื่อวิทยาศาสตร์         :   Polysciasguilfoylei (W. Bull) L. H. Bailey

ชื่อวงศ์                      :    ARALIACEAE

ชื่อสามัญ:

ประโยชน์                :   ต้น :สมานแผล  ลดไข้

ราก :  ขับปัสสาวะ