แก้ว
แก้ว

ชื่อพื้นเมือง:แก้ว, แก้วขาว (ภาคกลาง), แก้วขี้ไก่ (ยะลา), แก้วพริก, ตะไหลแก้ว

                                     (ภาคเหนือ)

ชื่อวิทยาศาสตร์:Mimusopselengi L.

ชื่อวงศ์:SAPOTACEAE

ชื่อสามัญ:Chineseboxtree , Orange jasmine

ประโยชน์: ใช้ปลูกเป็นไม้ประดับ

                                     ใบ : ใช้ปรุงเป็นยาขับระดู  ยาระบายลม  แก้จุกเสียดแน่นเฟ้อ